กราฟชีวิต

ดูดวงกราฟชีวิตฟรี ที่เว็บ กราฟชีวิต.com

ดูดวงกราฟชีวิต กราฟชีวิตในแต่ละช่วงอายุของผู้รับทำนาย ชีวิตของคนเรามีทั้งขึ้นและลง ยามขึ้นอย่าหลง ยามลงอย่าท้อ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่ได้ทำมา ทั้งกรรมดี กรรมชั่ว. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา : สรรพสิ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน แม้แต่ร่างกายของเรา เมื่อถึงเวลานั้น เราก็ต้องยอมทิ้งร่างนี้ไปในที่สุด